WEBER 驱动技术

 

作为一个技术贸易公司,我们驱动器制造领域的合作伙伴有:

驱动技术产品范围:

 • 联轴器
 • 三角皮带
 • 高性能三角皮带
 • 同步带
 • 三角轮
 • 三角皮带轮
 • 三角筋条皮带轮
 • 链条传动
 • 紧固套
 • 紧固连接
 • 齿轮
 • 三角皮带
 • 齿带
 • 螺旋套筒
 • 电机张紧架
 • 滚子链
 • 板式链
 • 传送链
 • 环链
 • 隔离链
 • 束带式铰链
 • 链轮用于圆锥轴套或加工孔
 • 链轮盘
 • 链条涨紧轮
 • 连接链环和配件
 • 轴-轮毂-连接
 • 夹紧套件和零件
 • 轴-角元件
 • 万向轴
 • 滑动轮毂和联轴器
 • 其他